Praktijk voor sociale veiligheid & goed werkgeverschap

Praktijk voor sociale veiligheid & goed werkgeverschap

Voor minder dan €1,- per dag beschikt u al over een DNVP-aansluiting!

Externe vertrouwenspersonen voor uw organisatie, snel & goed geregeld.

DNVP is beschikbaar & denkt graag mee. Laten we gaan voor werkgeluk!

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen verplicht het alle werkgevers met meer dan 10 werknemers een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Op basis van de Wet bescherming Klokkenluiders (WBK) is het voor organisaties met > 50 medewerkers nu al verplicht een meldregeling te hebben voor het intern melden van (vermoedens van) misstanden. Medewerkers hebben daarmee wettelijk het recht om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand. Financiële organisatie met < 50 medewerkers hebben deze zelfde verplichting evenals werkgevers die werkzaamheden verrichten op het gebied van financiële diensten, vervoer of milieu ongeacht het aantal werknemers. Deze organisaties kunnen een extern vertrouwenspersoon van DNVP benoemen als adviseur die ook helpt met het vormgeven en implementeren van een meldregeling.

Daarnaast is het aanstellen van extern vertrouwenspersoon van DNVP op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zinvol om een op maat gemaakte gedragscode ongewenste omgangsvormen vorm te geven. Op grond van deze wet is iedere werkgever verplicht om PSA te voorkomen. PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting of te wel ongewenste omgangsvormen. Werkgevers hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige werkomgeving, een omgeving zonder PSA, kunnen werken.

Meer weten van een over extern vertrouwenspersoon van DNVP voor u kan doen? 

Verhoogde productiviteit!

Kostenbesparing

Verbeterde klanttevredenheid