Op naar meer werkgeluk!

Op naar meer werkgeluk!

Extern vertrouwenspersoon

Waarom een aansluiting nemen bij DNVP? Dit heeft veel voordelen voor een organisatie.

  • Onafhankelijkheid: Een externe vertrouwenspersoon van DNVP is onafhankelijk van de organisatie waardoor medewerkers zich vrijer voelen om problemen, conflicten of misstanden te bespreken zonder angst voor repercussies of bevooroordeeldheid.
  • Vertrouwelijkheid: Een externe vertrouwenspersonen van DNVP is gehouden aan strikte vertrouwelijkheidsnormen. Dit betekent dat medewerkers openlijk en zonder schroom kunnen praten over hun zorgen wetende dat hun privacy wordt gerespecteerd en gewaarborgd.
  • Expertise: Een externe vertrouwenspersonen van DNVP heeft expertise in het omgaan met gevoelige kwesties zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en andere arbeidsgerelateerde problemen. DNVP kan medewerkers voorzien van deskundig advies, doorverwijzing, bespreekbaar maken en begeleiding. DNVP helpt een werkgever bij het opstellen van protocollen, monitors, (verplichte) gedragscodes etc.
  • Objectiviteit: Een externe vertrouwenspersonen van DNVP is geen direct belanghebbende in de organisatie. De vertrouwenspersoon van DNVP kan objectief en onpartijdige begeleiding bieden bij het oplossen van conflicten en het aanpakken van problemen.
  • Toegankelijkheid: Een externe vertrouwenspersonen van DNVP is beter toegankelijk voor medewerkers dan een interne vertrouwenspersoon, vooral als medewerkers aarzelen om intern hun zorgen te uiten. Een vertrouwenspersoon van DVNP is  24/7 bereikbaar. De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon van DNVP kan de drempel verlagen voor medewerkers om hulp te zoeken. Een interne vertrouwenspersoon heeft vaak minder tijd voor deze rol beschikbaar.
  • Risicobeheer: Een vertrouwenspersoon van DVNP helpt om de risico’s voor de organisatie te verminderen omdat problemen op een professionele en vertrouwelijke manier worden aangepakt voordat ze escaleren naar juridische geschillen of reputatieschade. Organisaties zijn geen tijd en kosten kwijt aan bijscholing en opleiden van een interne vertrouwenspersoon.
  • Verbetering werkklimaat: Een vertrouwenspersoon van DVNP draagt bij aan het creëren van een positiever werkklimaat en het welzijn van medewerkers. Bespreekbaar maken van gewenste omgangsvormen en voorlichting geven aan medewerkers zorgt voor meer openheid en daardoor meer kans op werkgeluk. Een vertrouwenspersoon van DVNP kan een waardevolle preventieve aanvulling zijn op de interne middelen voor het omgaan met arbeidsgerelateerde kwesties en kan bijdragen aan een gezondere en meer respectvolle werkomgeving.

Als een medewerker te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen wil hij of zij gehoord worden. Als diegene zijn of haar verhaal niet kwijt kan, kan dat uiteindelijk escaleren. Een werknemer met hooglopende emoties kan ook buiten de organisatie steun of zelfs de media opzoeken. Met een extern vertrouwenspersoon van DNVP haal je de expertise in huis. Op integere wijze en met een sterk netwerk staat DNVP werknemers bij en helpt directies om een sociaal veilige werksfeer en integere organisatie te creëren.

Video LVV over vertrouwenspersoon

 

Uw DNVP vertrouwenspersoon heeft 3 hoofdtaken:

  1. Het slachtoffer van ongewenst gedrag of de potentiële melder van een integriteit- kwestie opvangen, steunen, begeleiden en adviseren. DNVP biedt een luisterend oor en zoekt samen een passende oplossing voor de situatie, waardoor hij/zij weer veilig en gezond kan functioneren;
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties: de nadruk ligt op preventie, hoe er mee om te gaan als het toch plaatsvindt en de rol van de vertrouwenspersoon daarbij;
  3. Gevraagd en ongevraagd (geanonimiseerd) advies geven aan het bestuur en management op het gebied van sociale veiligheid en integriteit. Daarnaast ontvangt u van  DNVP het overzicht voor uw jaarverslag .

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Goed werkgeverschap

De term goed werkgeverschap wordt gebruikt om de verantwoordelijkheden en verplichtingen van werkgevers ten opzichte van hun werknemers te beschrijven.

Verhoogde productiviteit

Vertrouwenspersonen hebben een goede invloed op het ervaren van werkgeluk en dit heeft een positieve invloed op de productiviteit. 

Minder stress en gezondheidsvoordelen

Wij ontzorgen bij het creëren van  een sociaal veilige organisatie. Hierdoor ervaren werknemers doorgaans minder stress op het werk. 

Verbeterde klanttevredenheid

Gelukkige werknemers hebben vaak positievere interacties met klanten en collega’s. Dit kan resulteren in een betere klantenservice en hogere klanttevredenheid.