Verantwoordelijkheid nemen & zorg dragen als werkgever.

Verantwoordelijkheid nemen & zorg dragen als werkgever.

Goed werkgeverschap

De term goed werkgeverschap wordt gebruikt om de verantwoordelijkheden en verplichtingen van werkgevers ten opzichte van hun werknemers te beschrijven. De werkgever dient zorg te dragen voor een sociaal veilige werkplek en een integere organisatie.

Hoewel “goed werkgeverschap” geen specifieke wettelijke definitie kent, zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om beleid te voeren (binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid) om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en werkdruk. Het Arbobesluit werkt deze verplichting verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) zoals omschreven in Artikel 5 Arbowet.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. Schending van deze principes kan tot juridische gevolgen leiden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie of juridische stappen ondernemen als zij van mening zijn dat hun werkgever zich niet aan de normen van goed werkgeverschap houdt. Ruim 1,2 miljoen werkenden, dat is 1 op 6, hebben jaarlijks te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met vaak een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten. Uit onderzoek van TNO naar goed beleid in organisaties met betrekking tot ongewenste omgangsvormen, blijkt dat de vertrouwenspersoon een belangrijke succesfactor is om goed werkgeverschap vorm te geven. DNVP is er voor u als werkgever om “goed werkgeverschap” in de praktijk te brengen.

 

 

Artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek: “Werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.”

Artikel 3.2. Arbowet: “De werkgever voert beleid op voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting”

 

 

Actualiteit

Op 18 februari 2023 is de Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK) in werking getreden. Werknemers die, een misstand in de organisatie of een vermoeden daarvan, willen melden worden hierdoor beschermd. Werkgevers > 50 tot 249 werknemers dienden voor 17 december 2023 hun interne meldregeling aan te passen of in te richten. Per 18 februari 2023 moesten werkgevers met > 250 werknemers dit al op orde hebben.

Als een werkgever geen klokkenluidersregeling heeft geïmplementeerd binnen de organisatie kan het Huis Klokkenluiders op basis van de WBK een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opleggen. Tevens kan de OR, personeelsvertegenwoordiging of iedere belanghebbende werknemer de kantonrechter inschakelen met het verzoek de werkgever aan de verplichtingen uit de WBK te houden. Daarnaast is met een meerderheid van stemmen op 23 mei 2023 het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer waarin voor werkgevers met >10 werknemers het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is gesteld. Binnenkort wordt hierover gestemd in de Eerste Kamer.

Wat bespreek je bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen?

 • Pesten
 • Buitensluiten
 • Kleineren
 • Roddelen
 • Treiteren
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie
 • Discriminatie

Wat bespreek je bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon op het gebied van integriteit?

 • Diefstal
 • Fraude
 • Corruptie
 • Machtsmisbruik
Externe vertrouwenspersoon

Met een aansluiting bij DNVP, praktijk voor sociale veiligheid & goed werkgeverschap,  krijgen de werkgever en werknemer onbeperkt toegang tot een extern LVV- register vertrouwenspersoon. Het is een proactieve & preventieve stap om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te waarborgen, werkgeluk te creëren, problemen te voorkomen of op te lossen en een positieve en ondersteunende omgeving te bevorderen. Het helpt organisaties om te voldoen aan wettelijke vereisten (gedragscodes) en ethische normen en het kan individuen helpen om te gaan met persoonlijke uitdagingen en stressvolle situaties.

De externe vertrouwenspersonen van DNVP zijn onafhankelijk, gekwalificeerd en objectief. Deze voordelen gelden zowel voor kleine als grote organisaties. Een interne vertrouwenspersoon kan soms in een moeilijke situatie komen met vertrouwelijke gesprekken. Een externe vertrouwenspersoon van DNVP kan ook de interne vertrouwenspersoon bijstaan of trainen. De extern vertrouwenspersonen van de DNVP zijn 24/7 bereikbaar voor uw organisatie.

Lees meer

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon heeft veel voordelen voor uw organisatie.

Verhoogde productiviteit

Vertrouwenspersonen hebben een goede invloed op het ervaren van werkgeluk en dit heeft een positieve invloed op de productiviteit. 

Minder stress en gezondheidsvoordelen

Wij ontzorgen bij het creëren van  een sociaal veilige organisatie. Hierdoor ervaren werknemers doorgaans minder stress op het werk. 

Verbeterde klanttevredenheid

Gelukkige werknemers hebben vaak positievere interacties met klanten en collega’s. Dit kan resulteren in een betere klantenservice en hogere klanttevredenheid.