De wetgeving en DNVP

Ongewenst gedrag op de werkvloer. 
Iedereen heeft recht op een sociaal veilige werkplek, maar de praktijk is vaak weerbarstiger: één op de zes werknemers krijgt ooit te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. 
De maatschappelijke discussie over grensoverschrijdend gedrag en de impact hiervan, heeft het belang van een sociaal veilige werkomgeving en de rol van de vertrouwenspersoon meer en meer duidelijk gemaakt.
In 2022 is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, aangesteld. Doel hiervan is om bewustwording en een cultuurverandering in Nederland te creëren.

Verder lezen>>