Wat doet een vertrouwenspersoon voor u?

Wat doet een vertrouwenspersoon voor u? 

De DNVP vertrouwenspersoon heeft 3 hoofdtaken:

  1. Het slachtoffer van ongewenst gedrag of de potentiële melder van een integriteit- kwestie opvangen, steunen, begeleiden en adviseren. DNVP biedt een luisterend oor en zoekt samen een passende oplossing voor de situatie, waardoor hij/zij weer veilig en gezond kan functioneren;
  2. Voorlichten, informeren en inspireren van de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties: de nadruk ligt op preventie, hoe er mee om te gaan als het toch plaatsvindt en de rol van de vertrouwenspersoon daarbij;
  3. Gevraagd en ongevraagd (geanonimiseerd) advies geven aan het bestuur en management op het gebied van sociale veiligheid en integriteit. Daarnaast maakt DNVP ieder jaar een anoniem verslag met daarin een overzicht van de meldingen die er zijn geweest. Het verslag geeft het management en de OR een goede indruk hoe de medewerkers het werkklimaat ervaren.

verder lezen>>