Wat doet een vertrouwenspersoon voor u?

Wat doet een vertrouwenspersoon voor u?  De DNVP vertrouwenspersoon heeft 3 hoofdtaken: Het slachtoffer van ongewenst gedrag of de potentiële melder van een integriteit- kwestie opvangen, steunen, begeleiden en adviseren. DNVP biedt een luisterend oor en zoekt samen een passende oplossing voor de situatie, waardoor hij/zij weer veilig en gezond kan functioneren; Voorlichten, informeren en […]

De wetgeving en DNVP

Ongewenst gedrag op de werkvloer. 
Iedereen heeft recht op een sociaal veilige werkplek, maar de praktijk is vaak weerbarstiger: één op de zes werknemers krijgt ooit te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. 
De maatschappelijke discussie over grensoverschrijdend gedrag en de impact hiervan, heeft het belang van een sociaal veilige werkomgeving en de rol […]